Vi bruker cookies samt cookies fra tredjepart for å huske dine innstillinger, for å måle trafikk og for å vise målrettede annonser.
Gjennom å klikke videre på vår nettside aksepterer du denne bruken av cookies.
Du kan lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du fjerner dem. Les mer her >

Brukervilkår

Denne hjemmesiden eies av:

Vesterålens Naturprodukter AS
Postboks 3034 Elisenberg
0207 Oslo


Telefon kundeservice: 800 80 818
E-post: kundeservice@vnp.no
Org. nr: 986 210 229 MVA

1.1 Ansvarsforhold og informasjon på hjemmesiden

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at hjemmesiden inneholder korrekt og oppdatert informasjon. Fordi informasjonsflyten er i konstant endring kan vi ikke garantere at informasjonen på hjemmesiden er korrekt. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er pålitelig, korrekt, gyldig, oppdatert, brukbar og komplett.

Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden også kan inneholde langsiktig informasjon som kan være beheftet med usikkerhet, f.eks den usikkerhet som beskrives i våre interne rapporter, årsrapporter m.m.

Innholdet på hjemmesiden er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene må på ingen måte erstatte kompetent, profesjonell rådgivning eller legebehandling. Innholdet på hjemmesiden er på ingen måte egnet til å stille diagnoser eller bestemme behandling.

Alle brukere av hjemmesiden oppfordres til å søke lege dersom de har symptomer som sammenfaller med de symptomer som måtte være omtalt på hjemmesiden.

Vi eller andre bidragsytere på hjemmesiden kan ikke gjøres ansvarlig – direkte eller indirekte – for noen skader eller tap som kan bli konsekvensen av bruk eller misbruk av informasjon på hjemmesiden, eller er forutsatt i dokumenter på hjemmesiden eller annen informasjon som måtte være tilgjengelig her.

Ovennevnte ansvarsfraskrivelse omfatter også skader på din PC/nettverk eller virus som kan infisere din PC/nettverk. Vi garanterer ikke for at de filer som kan nedlastes fra hjemmesiden er fri for virus, såkalte ormer, trojanske hester eller andre koder som har smittende eller destruktive virkninger.

Du forplikter deg til ikke å holde oss, våre representanter, agenter, leverandører og andre former for forretningspartnere erstatningspliktige hva angår tap, utgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige utgifter til juridisk representasjon, som oppstår som følge av din overtredelse av disse vilkår eller på bakgrunn av din oppførsel med tilknytning til din bruk av hjemmesiden.

1.2 Immaterielle rettigheter og direkte kommunikasjon med oss

Innholdet på hjemmesiden er beskyttet i henhold til opphavsrettsloven og varemerkeloven.

Retten til alle bilder på hjemmesiden tilhører enten Vesterålens Naturprodukter AS eller brukes av oss med tillatelse fra tredjepart. Du kan ikke bruke disse bilder, og bruk av dem uten tillatelse kan stride mot gjeldende lovgivning, f.eks med hensyn til opphavsrett, varemerke eller misbruk av personopplysninger.

Den kommunikasjon og det materiale, som du sender til eller legger ut på hjemmesiden via e-mail eller på annet vis, f.eks. data, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil bli behandlet som ikke-fortrolig og ved å sende eller legge slik kommunikasjon eller materiale ut, avstår du - i den utstrekning det er tillatt etter loven - fra opphavsretten til kommunikasjonen eller materialet. Vi har rett til fritt å bruke slikt materiale eller slik kommunikasjon til et hvilket som helst formål, f.eks. fremstilling av eksempel, videreformidling, offentliggjøring eller til å legge ut på andre nettsteder. I tillegg har vi rett til - fritt og uansett formål - å bruke ideer, konsept, knowhow og teknikk, som måtte være en del av den kommunikasjon eller det materiale du sender til, eller legger ut på hjemmesiden, f.eks. i forbindelse med utvikling, fremstilling og markedsføring av produkter.

1.3 Linker til andre hjemmesider

Enkelte linker på hjemmesiden fører til nettsider som ikke vedlikeholdes eller kontrolleres av oss. Vi har kun satt inn disse linker som en service til deg. Vi har intet ansvar for innholdet på slike nettsider eller for tilgjengeligheten av disse. At vi linker til andre nettsider eller refererer til et produkt eller en tjeneste ved henvisning til varemerke, firma eller på annen måte, betyr ikke at vi anbefaler produktet eller tjenesten. Din tilgang til de nettsider som vi måtte linke til, skjer på eget ansvar og vi fraskriver oss alt ansvar, hva angår din tilgang til slike nettsider.

Informasjonshåndteringen på de nettsider som vi linker til, er ikke beskyttet av vår personopplysningspolicy. Vi foreslår at du - når du vil benytte en slik link - først leser den respektive websidens personopplysningspolicy, før du frivillig oppgir personopplysninger på den aktuelle nettsiden.

1.4 E-mail

Vi mener at valgfrihet er et av de viktigste integritetsprinsippene. Dersom om du har oppgitt din e-mailadresse til oss, vil du kun motta e-mails fra oss, dersom du spesielt har valgt dette. På den nettsiden hvor du kan registrere deg til e-mailabonnement (eller annen service) meddeler du oss, at du gjerne vil motta e-mails ved å sette kryss i et eget felt. Dersom du ikke krysser av, mottar du ingen e-mails. Skulle du senere bestemme deg for at du ikke lenger vil beholde et av dine e-mailabonnement, benytter du linken til avmelding av e-mailabonnement, som ligger med i hver eneste e-mail.

1.5 Lovvalg og verneting

Norsk lov med unntak av lovens innhold om konfliktløsning skal brukes for din anvendelse av nettstedet. Enhver tvist om denne politikk og bruken av nettstedet som ikke kan løses av partene, må føres til de norske domstolene.

1.6 Endringer

Vi har rett til når som helst å foreta endringer i dette dokument. Du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å sjekke om det er skjedd endringer. Det kan du sjekke ved å se på datoen nederst på siden. Ved å fortsatt bruke/besøke hjemmesiden aksepterer du disse endringer.

1.6 Spørsmål

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss på telefon 800 80 818 eller e-post kundeservice@vnp.no.

Revidert 1. mai 2018

 PP-CLV-NOR-0307 

Vesterålens Naturprodukter AS
Postboks 3034 Elisenberg, 0207 Oslo
Ved retur av produkt: c/o Responsservice, PB 24, 2716 Harestua
Besøksadr.; Sjølyst Plass 3, 0278 Oslo
Org.nr: 986 210 229

Telefon: 800 80 818
E-post: kundeservice@vnp.no


Åpent: Mandag - Fredag 08:30 - 16:30

Forsendelse

Copyright 2021 | Vesterålens Naturprodukter AS, Postboks 3034, 0207 Oslo | Tlf 800 80 818