Aktivitet
Sunne venner gir en sunnere livsstil
Har du helsebevisste venner? Da er det større sjanse for at du også vil holde deg i form viser forskning.

Sunne venner gir en sunnere...

Sunne venner gir en sunnere livsstil


Har du helsebevisste venner? Da er det større sjanse for at du også vil holde deg i form viser forskning.


Aktivitet

Helseutfordringer er ofte nært knyttet til levevanene våre. Globale anslag antyder at 60 prosent av verdens befolkning er utsatt for helserisiko som følge av fysisk inaktivitet, skriver Helsedirektoratet.

Livsførselen vår blir igjen påvirket av sosiale normer og forventninger i det miljøet vi er i - i tillegg til levekår og sosioøkonomisk status. Mange av oss har nok erfart at det er enklere å komme i gang med gåturen eller treningsøkten når vi har noen å gjøre det sammen med.

Nå viser forskning også at det er større sjanse for at du holder deg i form om vennene dine gjør det.


Høyere aktivitetsnivå

En australsk studie fra Deakin University i Australia, hvor 3610 kvinner tok del, viste at både fysisk aktivitet og sunne matvaner er sterkt påvirket av sosiale normer.

En annen studie fra University of Bristol, der det ble gjennomført nøyaktige målinger av fysisk aktivitetsnivå til 986 barn samt identifisering av venner, viser at både jenter og gutter som deltar regelmessig i fysisk aktivitet med deres beste venner oppnår et høyt nivå av fysisk aktivitet.

Om «alle andre» du kjenner trener, er det altså større sannsynlighet at også du vil gjøre det.


Helsefordeler

Ifølge Helsedirektoratet gir fysisk aktivitet store helsefordeler gjennom hele livsløpet. Det legger grunnlag for sunn vekst og utvikling hos barn og ungdom, det reduserer vektøkning midtveis i livet og er viktig for en sunn alderdom. Det vedlikeholder og forbedrer livskvalitet og økt selvstendighet for denne aldersgruppen.

All bevegelse er positiv. Hverdagsaktiviter som blant annet hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige pauser i løpet av skole- og arbeidsdagen, er viktig for å redusere stillesitting og øke aktiviteten.

Voksne og eldre som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst av å utøve fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet i omtrent 30 minutter daglig.


Kilder: Science Daily, Helsedirektoratet
PP-CLV-NOR-0199