Spørsmål og svar

Spørsmål og svar


Selges produktene i flere land?

Ja, Vesterålens Naturprodukter markedsfører og selger sine produkter i Norge, Sverige, Finland og Danmark.


Bærekraft, kvalitet og sporbarhet

Som en del av Pfizer-konsernet er Vesterålens Naturprodukter medlem av Global Organization for EPA and DHA omega-3S (GOED). GOED består av markedets fremste produsenter og leverandører av omega-3 fettsyrene EPA og DHA, og setter en høy etisk standard for sine medlemmer. Du kan derfor være helt trygg på at våre omega-3 produkter holder en meget høy kvalitet!


I tillegg er flere av våre omega-3 produkter sertifisert av "Friend of the Sea" - en ledende internasjonal sertifisering for produkter som stammer fra bærekraftig fiskeri og havbruk. Vi i Vesterålens Naturprodukter bryr oss om miljøet, og er stolte over at vår Fri Flyt serie passerte nåløyet for Friend of the Sea sertifiseringen!


I Vesterålens Naturprodukter har vi et høyt fokus på kvalitet, som omfatter full sporbarhet av råvarer og produksjonsprosesser, samt analyser av hver produksjon. Dette sikrer at omega-3 produktene våre tilfredsstiller strenge kvalitetskrav.


Vesterålens Naturprodukter garanterer at alle produkter som slippes på markedet tilfredsstiller gjeldende kvalitetsstandarder; GOED, Europeisk Pharmacopeia, samt myndighetenes krav. Dette kan dokumenteres gjennom analysesertifikater fra produsent og analyser utført av tredjepart (Eurofins).


Har omega-3 produktene dokumentert effekt?

Ja, omega-3 fettsyrene EPA og DHA, som er hovedingrediens og virkestoff i våre omega-3 produkter, er blant det mest studerte og best dokumenterte næringsstoffene i verden.


Omega-3 er essensielle fettsyrer som kroppen benytter i en rekke prosesser. Kroppen kan ikke selv lage omega-3 i større mengder og må derfor få det tilført gjennom kostholdet.


Det er gjort mer enn 10.000 studier på omega-3 og dokumentasjonen bekrefter at omega-3 er godt for hjertet, hjernen og synet.


  • Omega-3 (EPA og DHA) bidrar til normalfunksjon av hjertet. Positiv helseeffekt oppnås ved daglig inntak av 250 mg EPA og DHA.
  • Omega-3 (DHA) bidrar til å opprettholde normalt syn og hjernefunksjon. Positiv helseeffekt oppnås ved daglig inntak av 250 mg DHA.


Hvordan skille mellom de forskjellige omega-3 produktene på markedet?

Det er mange produkter å velge mellom på markedet, og vi forstår at det ofte kan være vanskelig å vite hva man skal se etter. Det som først og fremst er viktig å se på er om produktet inneholder tilstrekkelig med omega-3. For å kunne påstå helseeffekt må anbefalt dagsdose inneholde følgende minimum:

  • Omega-3 (EPA og DHA) bidrar til normalfunksjon av hjertet. Positiv helseeffekt oppnås ved daglig inntak av 250 mg EPA og DHA.
  • Omega-3 (DHA) bidrar til å opprettholde normalt syn og hjernefunksjon. Positiv helseeffekt oppnås ved daglig inntak av 250 mg DHA.


Dernest kan du se om produktet inneholder vitamin D. Vi mener vitamin D er så viktig at vi har tilsatt vitamin D i alle våre omega-3 produkter.


Du kan finne flere produkter som inneholder både vitaminer og mineraler i tillegg. Vi har flere ulike omega-3 produkter som tilfredsstiller ulike behov for tilskudd av vitaminer og mineraler. Se mer på våre produktsider, eller få hjelp til å finne et produkt som passer for deg.


Vær oppmerksom på at noen produkter kan inneholde omega-6. Dette er også fettsyrer som er viktig for kroppen. Men få har behov for omega-6 fordi vi får for mye av dette gjennom kostholdet vårt. Les mer om balansen mellom omega-3 og omega-6.


Har du funnet produkter som inneholder nok omega-3 og som eventuelt innholder de vitaminene eller mineralene du ønsker kan du sammenlikne prisen for en dagsdose.


Hvis du er usikker, så ta kontakt med vårt kundesenter for hjelp og veiledning.


Hva betyr et regelmessig inntak av omega-3, og trenger jeg det?

Helsedirektoratet anbefaler oss å spise fisk til middag to til tre ganger i uken og gjerne bruke fisk som pålegg. Dette tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken, hvorav minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild.


Dersom du ikke spiser fet fisk eller spiser lite fet fisk, anbefaler vi i Vesterålens Naturprodukter et daglig tilskudd av omega-3 fra fiskeolje.


Omega-3 er essensielle fettsyrer som benyttes i en rekke prosesser i kroppen. Kroppen kan ikke selv lage omega-3 i større mengder og må derfor få det tilført gjennom kostholdet.


Er forholdet mellom omega-3 og omega-6 viktig?

Ditt inntak av omega-3 og omega-6 har betydning for fettsyrebalansen i kroppen. Ideelt sett bør det være et forhold på 1 del omega-3 og 3 deler omega-6.


Dessverre er det slik at i vårt moderne vestlige kosthold, er mengden omega-6 i forhold til omega-3 opptil 20 ganger mer i stedet for 3 ganger mer. Et sunt og variert kosthold rikt på omega-3 fettsyrer kan gi en bedre balanse mellom disse to typene fettsyrer. Les mer i vår artikkel.


Kan gravide og ammende benytte Fri Flyt-produktene?

Et kosthold som er rikt på omega-3 er også anbefalt til gravide og ammende. Omega-3-fettsyren DHA bidrar til normal utvikling av øynene og hjernen hos både fostre og diende spedbarn.


For å oppnå positiv effekt skal ditt daglige inntak av DHA som gravid eller ammende være 200 mg i tillegg til det anbefalte daglige inntaket av omega-3-fettsyrer for voksne som er minimum 250 mg EPA og DHA.


Gravide og ammende bør generelt utvise forsiktighet ved bruk av kosttilskudd, og det anbefales at man rådfører seg med lege.


Kan barn spise Fri Flyt-produktene?

For større barn over 6 år kan vi også anbefale Fri Flyt Original. For de som ønsker et stabilt inntak av kalsium, som er godt for beinbygningen, kan Fri Flyt Pluss være et godt alternativ for barn fra 6 år og oppover.


  • Vitamin D og kalsium bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon og et normalt skjelett. Vitamin K2 bidrar til å opprettholde normale knokler.


Marin eller vegetabilsk omega-3?

Det finnes forskjellige typer omega-3:


  • Marint omega-3 (EPA og DHA) fra fisk og skalldyr.
  • Omega-3 (EPA og DHA) fra alger.
  • Vegetabilsk omega-3 (ALA) fra planter og frø.


EEPA og DHA er langkjedede fettsyrer med dobbeltbindinger. EPA har 5 dobbeltbindinger, mens DHA har 6 dobbeltbindinger.


Plantefettet (ALA) er også en langkjedet fettsyre, men har færre dobbeltbindinger enn EPA og DHA. For å kunne utnytte omega-3 fra planter og frø må kroppen omdanne ALA til EPA og DHA. Dette kan kroppen kun gjøre i små mengder. Omega-3 fra marine kilder anses derfor som en bedre kilde til fettsyrene EPA og DHA.


Hva er forskjellen mellom omega-3 i kapsler og flytende tran?

Tran utvinnes fra torskelever, mens oljen i omega-3 kapsler vanligvis utvinnes fra fiskekjøttet av pelagiske arter av småfisk som anchoveta, sardiner etc.


Forskjellen på eksempelvis Fri Flyt Omega-3 og tran er i hovedsak at du må drikke mye mer tran, fordi tran er et ukonsentrert produkt, mens Fri Flyt Omega-3 er høykonsentrert. I tillegg må du se på hvilke vitaminer som er tilsatt, og mengden av disse. Fri Flyt Omega-3 inneholder vitaminene D og E, mens tran inneholder vitamin A, D og E.


Hva er forskjellen mellom fiskeolje og krillolje?

Virkestoffene i krillolje og fiskeolje er de samme; omega-3 fettsyrer.


En betydelig andel av omega-3 fettsyrene i krillolje er bundet som fosfolipider, mens omega-3 fra fiskeolje er i form av triglyserider. Krillolje har et naturlig innhold av Astaxanthin, og det er dette som gir krilloljen den røde fargen.


Det er viktig å se på innholdet omega-3 per dagsdose.


Hva er forskjellen mellom fiskeolje og selolje?

Virkestoffene i selolje og fiskeolje er de samme; omega-3 fettsyrene (EPA, DHA og DPA).


Når det gjelder konsentrerte fiskeoljer, som Fri Flyt-produktene, er mengden EPA og DHA mye høyere enn ukonsentrerte seloljeprodukter. Det betyr at du må innta flere selolje-kapsler i forhold til Fri Flyt-kapsler for å oppnå samme mengde av omega-3 (EPA og DHA).


I en vanlig Fri Flyt-olje er det mellom 3,5-6 % DPA. Mengden DPA i en vanlig selolje er den samme.


Det er viktig å se på innholdet omega-3 per dagsdose. Prisen på selolje ligger generelt mye høyere enn for fiskeolje per gram omega-3.


Hvilken gelatin benyttes i våre kapsler?

I våre omega-3 produkter benyttes kun gelatin fra storfe (bovint). Gelatinen er både halal- og koshergodkjent.


Hva er forskjellen på etylester og triglyserid?

Det finnes to typer fiskeoljekonsentrater: Etylester og konsentrert triglyserid. Noen produkter inneholder konsentrert triglyserid, mens andre inneholder omega-3 i etylesterform. Både etylester og konsentrert triglyserid er fremstilt av fiskeolje, og blir konsentrert på samme måte.


Konsentrert triglyserid gjennomgår en litt lengre produksjonsprosess enn etylester. Dette har ingen helsemessige effekter.


Fri Flyt Omega-3 og Fri Flyt Flex er i etylesterform, mens Fri Flyt Pluss er konsentrert triglyserid.


Jeg opplever "transmak" etter inntak?

Enkelte kan oppleve oppstøt med "transmak" etter inntak av omega-3 kapsler. Det anbefales da å innta kapslene under et måltid, eller på kvelden før man legger seg.


Alternativt kan du prøve Fri Flyt Flex eller Fri Flyt Pluss hvor innholdet er i en pastaform. Disse produktene har fått gode tilbakemeldinger fra personer som tidligere har opplevd oppstøt med transmak.


Hvorfor er prisen høyere på Fri Flyt Pluss?

Fri Flyt Pluss er et premium kombinasjonsprodukt, hvor du får tilskudd av både omega-3 og kalsium i en kapsel. I tillegg inneholder Fri Flyt Pluss både vitamin B og vitamin K. Dette gjør at produktet har en noe høyere pris enn flere av våre andre omega-3 produkter.


På våre produktsider finner du oversikt over priser og innhold i de forskjellige produktene.


Hvilken fisk brukes for å produsere omega-3?

Fiskeoljen som benyttes i Fri Flyt-produktene utvinnes fra anchoveta og sardiner, og kommer fra strengt regulert fiske fra bærekraftige ressurser i Stillehavet utenfor Peru og Chile (Sør-Amerika).


Anchoveta, sardiner og lodde er pelagiske arter. Pelagisk fisk lever høyt oppe i vannlagene, og spiser plankton. Vi har valgt å bruke fiskeolje fra disse fisketypene fordi de har et høyt innhold av omega-3 fettsyrene EPA og DHA og et lavt innhold av miljøgifter. Dette er den beste kilden til konsentrert omega-3.


For produksjon av fiskeolje for humant konsum stilles det strenge krav til kvalitet. Fisken kjøles ned til -1 grad i tanker ombord på fiskebåtene og landes innen 24 timer. Oljen renses, raffineres og konsentreres i Canada etter våre spesifikasjoner Den ferdige oljen sendes videre til våre leverandører for produksjon og innkapsling.


Hvilken holdbarhet har produktene?

På etiketten til produktet finner du en dato for «Best før utgangen av...».


I tillegg til lang holdbarhetstid skal du vite at vi gjennomfører stabilitetstester for å være sikre på at innholdet av næringsstoffer som deklareres har de minimumsverdiene som er angitt på etiketten.


Med slike kvalitetsprosesser er du derfor garantert oppgitte næringsverdier helt til utløpsdato på alle våre produkter.


Kan personer med fiskeallergi spise omega-3 kapsler?

Hvis du er allergisk mot fisk så bør du rådføre deg med din lege.


Kan barn spise CellaVie Melkesyrebakterier?

Ja, man kan trygt gi dette produktet til barn over 3 år.


Kan personer med melkeallergi spise CellaVie Melkesyrebakterier?

Har du melkeallergi bør du rådføre deg med din lege.


Kan personer med laktoseintoleranse spise CellaVie Melkesyrebakterier?

Har du laktoseintoleranse bør du rådføre deg med din lege.


Kan barn spise Argus?

Argus er et kosttilskudd som er tilpasset for voksne.


Kan jeg kombinere flere produkter?

Ja, flere av våre produkter kan kombineres. Omega-3 produktene inneholder ikke vitamin A så du kan kombinere med andre produkter som inneholder vitamin A.


Flere av våre produkter inneholder imidlertid vitamin D og vitamin E. Velger du å kombinere produkter eller øke doseringen må du vurdere den totale mengden vitaminer i forhold til anbefalingene for daglig inntak.


Hvis du er usikker på innhold, finner du en oversikt for hvert produkt på våre produktsider. Spør oss gjerne om råd eller snakk med din lege dersom du er i tvil om et produkt eller en kombinasjon av produkter er det rette for deg.


Hvor finner jeg ingredienslisten for produktene?

Alle produkter er merket med ingrediensliste og næringsdeklarasjon. Hvis du går inn på den spesifikke produktsiden på vår hjemmeside, kan du også se produktets ingrediensliste og næringsdeklarasjon.


Har du andre spørsmål kan du også ringe kundeservice på telefon 800 80 818 eller sende oss en e-post til kundeservice.


Trenger du råd og veiledning om kosthold og kosttilskudd er våre kundeveiledere alltid klare til å hjelpe deg!


Ref. PP-PWP-NOR-0010