Omega-3 av høy kvalitet

Omega-3 av høy kvalitet


Når vi skal lage noe du skal spise følger vi myndighetenes strenge krav.
Du kan derfor være helt trygg på at vår omega-3 har høy kvalitet.


Omega-3 kapsler

Kvalitetssikring av omega-3 produkter

Vesterålens Naturprodukter har høyt fokus på kvalitet, som omfatter full sporbarhet av råvarer og produksjonsprosesser, samt analyser av hver produksjon som sikrer at omega-3 produktene tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav.


  • Produktene gjennomgår nøye kvalitetskontroller og analyser både før, under og etter ferdig produksjon.
  • Partier med fiskeolje som ikke tilfredsstiller våre krav blir avvist.
  • Det utføres stabilitetsstudier på produktene i hele holdbarhetsperioden.
  • Våre leverandører er godkjent av alle relevante myndigheter og kontrollorganer.

Alle våre omega-3 produkter testes for primære og sekundære oksidasjonsstoffer (peroksidnivå og anisidinnivå), og vi forholder oss til de grenseverdier som GOED (global organzation for EPA and DHA) har i sitt regelverk (PV<5 og AV<20). Disse grenseverdiene er strengere enn de verdier som er satt i regelverket for Europeiske Pharmacopeia (Farmakopé).


Strenge krav

All fiskeolje som sendes til EU må tilfredsstille strenge hygieniske regler som er fastsatt i kommisjons-forordning (EF) nr. 1020/2008, herunder at oljen som brukes til må være egnet til humant konsum.


Innkjøp av fiskeolje skjer i henhold til Europeisk Pharmacopeia, en standard som ivaretar kvalitet og renhet. I tillegg følger vi GOED (global organization for EPA and DHA), en standard som stiller enda strengere krav enn Europeisk Pharmacopeia.


Europeiske myndigheter, samt store aktører i detaljistleddene gjennomfører regelmessig kvalitetskontroller og dokumenterer etterlevelse av retningslinjene. Offentlige organer kontrollerer jevnlig at våre leverandører overholder kvalitetskravene.


Garanterer trygghet for forbruker

Som en del av Pfizer-konsernet er Vesterålens Naturprodukter medlem av Global Organization for EPA and DHA omega-3S (GOED). GOED består av markedets fremste produsenter og leverandører av omega-3 fettsyrene EPA og DHA, og setter en høy etisk standard for sine medlemmer.


Vesterålens Naturprodukter garanterer at alle produkter som slippes på markedet tilfredsstiller gjeldende kvalitetsstandarder; GOED, Europeisk Pharmacopeia, samt myndighetskrav. Dette kan dokumenteres gjennom analysesertifikater fra produsent og analyser utført av tredjepart (Eurofins).Ref. PP-FRI-NOR-0323